NES Global Talent
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
NES Global Talent
Published: 12th July 2019 (5 days ago)
Location
Warszawa, Poland
Job Type
Region
Europe

Job Description

Dla naszego Klienta – firmy z sektora nieruchomości komercyjnych w związku z rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
 
Zakres zadań:

 • Nadzorowanie prac inwestycyjnych i remontowych.
 • Kontrolowanie harmonogramu projektu, sporządzanie kosztorysów.
 • Monitorowanie postępu robót pod względem jakościowym, ilościowym, finansowym.
 • Ocena jakości i zakresu wykonanych prac pod kątem zgodności z dokumentacją.
 • Uczestnictwo w odbiorach robót, odbiorze końcowym.
 • Udział w naradach koordynacyjnych na budowie.
 • Kontakt z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe techniczne.
 • Doświadczenie w zakresie budowy budynków komercyjnych.
 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Wiedza techniczna z zakresu budownictwa.
 • Znajomość prawa budowlanego, norm, ustaw, warunków technicznych, przepisów BHP.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego i przepisów BHP.
 • Znajomość AutoCAD, Norma, MS Office.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferta:

 • Zatrudnienie na stałe w firmie po stronie Inwestora (projekty kubaturowe komercyjne).
 • Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy, pakiet socjalny.

 

Established in 1978, NES Global Talent provides a complete range of contract and permanent talent solutions to the Oil and Gas, Power, Construction and Infrastructure, Life Sciences, Manufacturing and IT sectors worldwide. With more than 40 offices in 28 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. Offering far more than a traditional recruitment service, we fully support our contractors while they are on assignment with everything from securing visas and work permits, to providing market leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Only registered members can apply for jobs.